Yükleniyor...

 

Hizmetlerimiz

Kutluşah Danışmanlık; işletmelere rekabette öne geçmeyi sağlayacak, kaynaklarını en efektif şekilde kullanacak, kârlı, verimli ve sürdürülebilir yapılara dönüşmelerini hızlandıracak bir Yönetim Danışmanlık firmasıdır.

Kurumların içerisinde bulunduğu ekosistemi analiz ediyoruz. Doğru stratejilerle en uygun iş planını oluşturarak uygulanmasını sağlıyoruz. Etkili sorun çözme ve karar alma teknikleriyle kurumlara organizasyonel çeviklik kazandırıyoruz.
Süreçleri ve organizasyonel yapıyı firmanın gelecek stratejisi doğrultusunda ele alıyoruz. Süreçleri katma değer odaklı planlıyoruz, ortaya çıkabilecek fırsat ve tehditlere göre gerekli esnekliği sağlayacak şekilde dizayn ediyoruz ve organizsyonel yapıyı süreçlerin üzerine inşa ediyoruz.
Burada stratejimiz rekabet avantajı oluşturacak verimliliği sağlamaktır.

Kurumsal yapılar için koçluk
Bireysel koçluk
Kurumların ihtiyaçlarına özel yapılandırılmış mentörlük hizmetleri

Koçluk ve mentörlük hizmetlerimiz, uzun yıllar üst yönetim ve koçluk tecrübesine sahip liderlerimiz tarafından planlanmakta ve verilmektedir.
Günümüzde dijitalleşme her türlü organizasyonu dönüşüme zorlamakta adeta hayatta kalmanın ön koşulu hale gelmiş bulunmaktadır. Dijitalleşme aynı zamanda büyük fırsatları da barındırmaktadır.

Dijital dönüşüm için firmanın belirlenmiş gelecek stratejisi çerçevesinde, müşteri ve diğer çıkar grupları, ürün-hizmet ve süreçler dikkate alınarak ihtiyaç duyulacak teknolojileri çözüm ortaklarımızla birlikte değerlendirmekte ve çözümler önermekteyiz.

Firmaların faaliyetlerini sürdürmeleri ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için mevcut finansal imkanlarını efektif biçimde yönetmenin yanı sıra ihtiyaç duyacakları finansal kaynaklara optimum şekilde ulaşmalarını sağlayacak “finansal strateji”yi belirliyoruz.

Belirlenen finansal strateji çerçevesinde; sürdürülebilir ve konjonktürel gerçekleri dikkate alan, iç ve dış kaynak dengesini gözeten, uygun finansal ürünlerin ve yöntemlerin kullanımı (finansal yeniden yapılanma, halka arz, şirket satın alma-satış, birleşme vb.) ile yol haritasını ortaya koyuyoruz.
Çalışmalarımızda; firmanın ihtiyaçları ile birlikte yönetim ekibi başta olmak üzere çalışanların ihtiyaçlarını da eş zamanlı olarak değerlendiriyoruz.

Her türlü değişim çalışanlar tarafından gerçekleştirileceğinin bilinci ile hareket ediyoruz. Firmayı geleceğe taşıyacak potansiyel liderleri keşfediyoruz. Tüm ekibi kapsayacak şekilde, eğitim, mentörlük ve koçluk ihtiyaçlarını belirliyor ve destek için çözüm yollarını öneriyoruz.
Bu çalışmalarda insan kaynakları konusunda çözüm ortağımız ‘Double Wings International’ ile birllikte hareket ediyoruz.
Tüm organizasyonlarda sürdürülebilirliğin garanti altına alınmasında önemli unsurlardan birisi de iç kontrol ve iç denetim yapısıdır.

İç Kontrol ve iç denetim fonsiyonunu, risklerin değerlendirilmesi ile firmanın faaliyet alanları, büyüklüğü vb. gerçeklerini dikkate alarak yapılandırıyoruz.
Yönetim ve icra kurulları şirketlerin en önemli organıdır. Şirketlerde kurumsallaşma ve sürdürülebilirliğin sağlanması bu kurulların tüm paydaşlara karşı sorumluluk bilinci ile etkin yönetimine bağlıdır.

Yönetim ve icra kurullarının yapılandırılması, çalışma prensiplerinin ortaya konulması, üyelerin vasıfları ve bu vasıfların geliştirilmesi ile etkin yönetimi için çözümler sunmaktayız. Gerektiğinde danışman (fasülatör) üyeliklerle kurullara doğrudan katılmaktayız.
Şirketlerde kurumsallaşma ve sürdürülebilirliğin garanti altına alınması ailenin kurumsallaşması ile doğru orantılıdır.

Aile içi ilişkiler, izleyen nesle devir, veliahtın yetiştirilmesi, ailenin şirket ve profesyonellerle ilişkileri; tüm bunların prensiplere bağlanması (aile anayasası), uygulanması ve kültür haline gelmesi konularında koçluk-mentörlük destekli hizmet vermekteyiz.

Kutluşah Danışmanlık
Atatürk Mah, Ataşehir Blv. 38.Ada Ata 3/3 Plaza Ofis no:47, Ataşehir/İstanbul
Sosyal Medya Hesaplarımız
Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Copyright by Kutluşah Danışmanlık 2019. All rights reserved.

Copyright by Kutlusah Danışmanlık 2019. All rights reserved.